CSS Template

ЈКП Водовод и канализација

305
Avtokontrol1

ЈКП “Водовод и канализација“ има вкупно 13,2 милиони денари долг од побарувања од физички лица – покренати 700 тужби против граѓани-должници

semm
Farma Dolneni
Vivafarm