CSS Template

180 илјади денари неповратни средства за жени претприемачи од рурални средини

295
Avtokontrol1

До 180 илјади денари неповратни средства за жени претприемачи од рурални средини ќе доделува МЗШВ. Ова е дел од Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година за остварување на правото за користење на мерката 115 – „Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство“

Пеку оваа МЗШВ ќе доделува до 180 илјади денари еднократна и наповратна финансиска поддршка, за инвестиции кои ќе допринесат за  развој на руралните средини, но на женски член на земјоделско стопанство запишано во ЕРЗС.

Измените се направени  по извршените консултации со Министерството за труд и социјална политика и Националната федерација на фармери. Целта на оваа мерка е  да придонесе кон родова еднаквост и кон промовирање на принципот на недискриминација. Мерката ќе се реализира со измена на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.

semm
Farma Dolneni
Vivafarm