CSS Template
Ознака

Комфи Ангел

ЖЕНАТА – СТОЛБ ВО СЕМЕЈСТВОТО, ОПШТЕСТВОТО И ИНДУСТРИЈАТА!

Македонија се соочува со белата чума, исселување, демографски движења со застрашивачки размери. Според Светската Банка од земјава се исселени дури половина милион граѓани или една четвртина од населението, од кои најголемиот број се мажи.…

Комфи Ангел повторно подарува насмевки…

Препознатлива по квалитетните производи, но и по бројните донаторски акции компанијата Комфи Ангел продолжува со хуманитарните иницијативи. Една од заедничките неколкугодишни продажни акции на производите со хуманитарен карактер е и…