CSS Template
Ознака

земојделије

Како поблиску до ЕУ фондовите за развој на земјоделието?!

Колку земјоделците во Македонија се блиску до користење на мерките и фондовите на (ЗЗП) Заедничката Земјоделса Политика на ЕУ?! Кои се придобивки и предизвици од  ориентирано земјоделство?! Како поблиску до пазарот од 500 милиони луѓе?! Тоа…