CSS Template

(Видео) Знаат ли граѓаните кои одлуки ги носат советниците во Советот на Општина Прилеп?!

279

Која е улогата на советникот ? Moже ли Претседателот на Совет да го замени градоначалникот во негово одсуство? Како граѓаните да ги остварат своите права и да бидат „поприсутни“ во Советот на Општина Прилеп ?! Како одлуките од Советот да бидат повидливи за граѓаните? За Советот како орган на власт, неговата работа, одлуките кои ги носи, за одговорноста на советниците разговараме до Еленче Ташкоска, претседател на Советот на Општина Прилеп.

„Улогата на светниците е да бидат „линкот“ помеѓу граѓаните и локалните органи на управување. Конатктот со советниците и граѓаните е преку маил адресите кои ги има на официјалната веб страна на Општина Прилеп,но ќе настојувам, во иднина советниците да имат и официјални средби со граѓаните во одредне денови, за поблиску да се запознаеме со нивнитте иницијативи,предлози и интересирања „- рече во делот од разговор во емисјата “ „Одговорност и одговори“, Еленче Ташкоска, претседател на Совет на Општина Прилеп и долгодишен советник во Советот на општина Прилеп.


Vivafarm
Farma Dolneni