CSS Template

Во повеќе населени места планирани прекини на електричната енергија

219

Екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа, заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија. Од Корисничкиот Енерго Центар (КЕЦ) Прилеп без снабдување ќе останат следните населени места и локации: Врбоец, Воѓани, Бучин, Пресил, Свето Митрани утре 22 јули од 9 до 15 часот


Vivafarm