CSS Template

Анкета за работата на СОУ „Наум Наумовски Борче“ Крушево

345

Анкета! Тоа е  одлична можност, да се оцени квалитетот на една установа, да се добие мислење од различни профили на граѓани, а пред се да се испита мислењто наоние корисници науслуги-граѓаните за квлитетот на институцијата, како инфраструкторно, така и кадровски!

edh

Е, токму Општина Крушево го користи  овој метод , за создавање на реална „слика“за своите институции.

Од денес Општината (08.07.2019)  ја отвора анкетата за работата на СОУ “Наум Наумовски Борче“ Крушево,  преку која ЛС сака да го испита мислењето на граѓаните за работата на директорот, вработените и генерално за работата на училиштето.

Во анкетата ,која лесно можете да ја потполнете , ќе сретенете прашања од типот

„Дали сметате дека квалитетот на „Наум Наумовски Борче“ е на повисоко ниво? „Колку сте задоволни од работата на професорите? “Колку директорот на СОУ „Наум Наумовски Борче“ е отворен во комуникацијата со граѓаните, родителите? “ итн

Анкетните листви ги има во Општината,  но може,едноставно и брзо да ја потполнете „онлајн“ на следниот линк: https://forms.gle/5C5rvU1siGcQkkd4A

Општина, неодмна  спроведе анкета за локаланта самоуправа,ЈКП „Комуна“, а по анкетата за „Наум Наумовски Борче“ ќе се анкетира и ООУ „Никола Карев“ Крушево. Резултатите се репер за квалитетот на работењето на институциите во Општина Крушево


semm
Farma Dolneni
Vivafarm