CSS Template

Ќе добиат ли сточарите фотоволтаични колектори и водопоила во бачилата?!

238

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на новата програма за рурален развој за оваа година предвидува средства за 50 фотоволтаични колектори кои ќе бидат распоредени во бачилата кои немаат електрична енергија и поддршка за водопоила за бачилата.

Дополнително, во програмата за финансиска поддршка за 2019 година зголемена е поддршката за произведено и предадено овчо млеко на 4,5 денари.

МЗШВ во моментот работи на  оглас за доделување земјоделско земјиште за сточарство, кој ќе биде кумулативен по број на грла. Досега, по огласот до 3 хектари  се потпишани 35 договори со вкупна земјоделска површина од 79 хектари, а на огласот над 3 хектари се потпишани 20 договори со вкупна земјоделска површина од 114 хектари.


Farma Dolneni
Vivafarm