CSS Template
Avtokontrol1

Радио Пела  – Пелагонија на дланка!

 

Основач:
Гордана Цветаноска
Елизабета Филипоска

Главен и одговорен уредник:
Гордана Цветаноска

Веб дизајн:
Орде Јованоски

Редакција:
Гордана Цветаноска
Елизабета Филипоска
Никола Димески

Техничка поддршка:
Никола Димески
Христијан Пусоски

Надворешни соработници:
Диме Алексоски
Дарко Катушев
Михаела Петреска
Сотир Маркоски