CSS Template

Независна жена само активно вклучена на пазарот на трудот

382

Годините наназад покажуваат дека било сосема незамисливо , столбот на семејството, жената, да почне да размислува за сопствен бизнис како и за сопствена заработувачка.

„Со вклучувањето на жената во пазарот на трудот се овозможува избегнување на појава на сериозни заболувања како резулатат на психичко потиснување“-  велат од навеладината – SLAP (Save Liver Association of Patients) која денеска на плоштадот Методија Андонов -Ченто – Прилеп, во рамките на завшрнио настан од  проектот „Вклучи се“, делеа флаери и настојува да ги имформриа жените што повеќе да се вклучат на  пазарот на трудот, бидјеќи со тоа ја стекнуваа својата независност од посилнио пол.

„Надминувањето на стереотипи и потребата да жената се вклучи во сите општествени текови на живеењето налагаат да го поттикнеме, поддржиме и во поголем дел развиеме и овозможиме услови за развој на женско претприемништво. – истакна Билјана Мирческа,  претседателот на SLAP  „Целта е, пред се, менувањето на свеста односно пласирањето на можностите, предизвиците  и вклученоста на жената во овие токови на опшественото живеење.Со подигањето на свеста со вклученоста и на фамилијата во овие токови, доаѓаме до посакуваната цел, запознавање поттикнување поддршка на жената во нејзината креативност за идејно реализирање на она што го замислила и го оствари, како и јакнење на здравствената ментална состојба.“-исакна таа на денешниот настан


Vivafarm