CSS Template

Општина Прилеп со сет економски мерки за помош на малостопанственици

564

Во висина од 13 милиони и 200 илијади денари, се намалуваат дел од обврските на малостопанствениците, за месец април и мај : угоститли, занаетчии, закупци на тезги…

Денеска Советот на Општина Прилеп донесе сет мерки:  намалување на комуналните такси за фирмарина од 6000 ден. на 4000 ден. и надоместок за користење на преден дел од деловн просторот, од 15 ден. на 5 ден. како  и намалување на рекламни објави на јавни места .

Закупците на тезги во пазарот и закупците на деловнен простор од ЈКП Пазари се ослободени од плаќање на закупнина  за месеците  април  и мај . Правните субјекти од реонот на старата чаршија  и самостојните занаетчии се осободени од надоместокот за комунален отпад  .ЈКП „Комуанлец“, ги ослободи од плаќање и  самохраните родители вработени во  ЈКП „Комуналец“ и корисниците на социјална помош од плаќање на овој надоместок.

Нема да се исплајќаат ниту регресите и дневницте за служебни патувња на лицата вработени во ЛС и во ЈКП  за 2020 година.

Советниците еднголасно ги прифатија овие предлози  ,а Советот на Општина Прилеп ги одби предлозите кои предходно ги имаше доставена советничката група на ВМРО ДПМНЕ , поврзани со сет мерки за помош на занаетчиите, трговците угостителите…Меѓудруготео тие побараа и општината и ЈКП да ги стопираат привремените вработувања , и тие средства, оптината  да ги намени за други потреби во согласнот со здравствената криза. Барањата се однесуваа и за исклучвање на непродуктивните трошоци на ЛС и намалување на користењето на јавниот превозен парк,но небеа како предлог мерки одобрени на денешнат Седница на Советот на Оптшина Прилеп

 

 


Farma Dolneni
Vivafarm