CSS Template

(Видео) Колку зборови има македонскиот јазик?Учениците од СОУ „Наум Наумоски – Борче“ го одбележаа 5 мај , Денот на македонскиот јазик

308

Колку учениците го применуваат , негуваат и се грижат за македонскиот јазик?! Може ли да се мотивираат со поголема љубов и внимание да го ценат својот македонски јазик и кириличното писмо?!

Дека мотивацијата е најважна, потврдија ученици од ООУ „Наум Наумоски – Борче“ и создоа видо проект кои говори за  значењето  на македонскиот јазик .На свој посебен начин, преку видео анимација, учениците од СОУ „Наум Наумоски Борче-Крушево“ го одбележаа Денот на македонскиот јазик  5 -ти Мај.  Оваа новонастаната состојба не ги попречува тие и нивните професори да бидат креативни и да продолжат со активностите кои вклучуваат наставна и воннаставна програма.

Подготвено од ученици во III година гимназија: Теодора Бојаџиеска, Анастасија Костоска, Билјана Мазароска, Спасија Коруноска, Анастас Ташески, Анастас Маја и Матеј Кардула  кој ја направи и техничка обработка,под менторство на  Зорица Папалазоска, професор по македонски јазик

Петти мај е Денот на македонскиот јазик, кој вторпат и официјално се одбележува во Македонија!


Vivafarm