CSS Template

Крушево и Кривогаштани ќе добијат грант од Светска Банка

1.048

На 12 општини им се доделени грант-средства од 60.895.919 денари , преку Проектот за подобрување на општински услуги (МСИП), кој го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка. Меѓу 12-те  општини, се и двете пелагониските општини,  Крушево и Кривогаштани.

Средствата, кои ќе ги добијаат овие две општини, ќе бидата наменски искористени за набавка на професионални возила и мултифункционални машини. Остантите општини, за кои се наменети овие средства, ќе ги користат секој спрема своите приоритетни : некои за изградба на училиште, за реконструкција на постојно училиште, некои од општините за набавка на опрема за градинка, набавка на опрема за детско игралиште или, пак, изградба и реконструкција на патна инфраструктура.Поркај Крушево и Кривогаштани овој грант ќе го добијата и општините Кисела Вода, Центар, Гостивар, Ѓорче Петров,  Шуто Оризари, Ресен, Кочани, Желино, Студеничани и Чучер Сандево.

Грант-средствата ги доделува Светска Банка за претходно успешно реализирани проекти преку МСИП на општините.

Главна цел на овие проекти е подобрување на услугите на општините и условите за живот на целокупното население преку проекти за подобрување на локалната инфраструктура.

 


Vivafarm