CSS Template

Неуморните преселници

368

Штрковите си ја знаат својата работа во пролет, но убавото време уште повеќе ги поттикна да ги уредат своите гнезда. Вредно и неуморно тие се грижат за своите „домови“во кои престојуваат и по неколку години од пролет до есен. Инаку, штрковите се неми, не испуштаат гласови, а комуницираат со штракање на клунот. Тие се хранат со жаби, риби, инсекти, црви, мали птици и мали цицачи. Интересно е што имаат крупно тело, а крилјата им достигнуваат распон и до 3,2 метра. Затоа при летањето штрковите ги користат воздушните струења.
Што се однесува до нивните гнезда, како и птиците, така и домовите им се многу големи и може да ги користат повеќе години. Гнездото може да биде и до 2 метра во дијаметар и околу 3 метра длабоко.

Инаку, во 2015 година Македонското еколошко друштво на целата територија на Македонија спроведе попис на гнезда и штркови, при што биле евидентирани 817 гнезда со околу 3 илјади 600 млади и возрасни птици. Претходно, ваков попис бил направен 1958 година. Штрковите доаѓаат во нашите краишта во рана пролет, а заминуваат во топлите предели средината на август.


Farma Dolneni
Vivafarm