CSS Template

Денови на Крали Марко во Прилеп

341

Традиционалната манифестација „Денови на Крали Марко“ во Прилеп се одржа и годинава, како присет на младите од градот, кој во историјата е најмногу поврзан со неговото име. Стотина ученици од двете основни прилепски училишта „Блаже Конески“ и „Рампо Левката“, денеска подготвија приредба посветена на јунакот опеан во многу народни песни, кој живеел во тврдина на калето што се издигнува над Прилеп, а го носи неговото име – Маркови Кули.
Основците инспирирани од ликот на Крали Марко денеска на денот на неговата смрт, ги прочитаа своите лични творби и еден час креативно сликаа свои мотиви за Крали Марко.
На сите учесници на овој настан, Општина Прилеп како организатор им додели благодарници. Овој литературен и ликовен час за основците, посветен на балканскиот јунак Крали Марко (1335-1395) се одржува во Прилеп традиционално по дванаесетти пат.

 


Farma Dolneni
Vivafarm