CSS Template

(Фото )Крушево од поинаков агол – пред и по дождот

662

Неделен ден! Прошетката во природа може да ви  ги наполни бетериите, да ја оттргне мислата од урбаниот начин на живеење, од загушливото секојдненви , да ве стави со мислите во далчините на врвоите во во длабочините на водената шир. Да ве “храни“ со убивината на  мирот ,тишината, со пој на птичиот  звук и ветрецот кои,  а погледот да останее опоен со боите на природата, кои ниту уметник не може да го долови ниту да ги пренеси со неговата уметничка четка.

Сакавме да Ви ја доловиме Крушевската корија,врвовите на планините,небичната посебна флора и фауна,  крушевското езеро, атрактивно, убаво,  споено со небото , со бистри води, и мирис на чистота. Со сте почит кон авторот на фотографиите на овие убавини ви го пренесуваме  Крушево, пред и по дождот!

Фото: Радмила

Farma Dolneni
Vivafarm