CSS Template

Градоначалници

521

Заедничка средба на новиот и предходните градоначалници на Прилеп, по повод 3-ти Ноември, Денот на ослободувањето на Прилеп од фашистичката окупација.


semm
Turtel
Farma Dolneni
Vivafarm