CSS Template

Која струка тебе ти прилега?! Ајде пробај, преку квиз апликацијата од СОУ „Орде Чопела“

788

Поради новонастаната состојба со пандемијата преку „онлајн“ формат , стручните средни училишта  се обидуваат да ги промовираат своите програми пред полу- матурантите за учебната година 2020-2021. Некои од нив веќе имаат направено видео снимки кои преку разни мрежи и програми се обидуваа да им бидат претставени на учениците, се со цел да ги доближат нивните профили и струки до идните средношколци. Но, квиз формата  за презентација на профилите и струките на СОУ „Орде Чопела“, наиде на многу интересни реакции. (линкот за тестирање е подолу)

Квиз форамта , за своја презентација на СОУ „Орде Чопела“, наиде на многу интересни реакции. Преку неколку  квиз прашања , (кои , доколку ,правилно ги одговорите ) ќе откриете „дали сте вие иден градежник, земјоделец, ветеринар, оптичар…

Prezentacija-SOU-Orde-Copela_1589291271

Кликнете на линкот и проверете , која струка Вам Ви прилега: Хемиско – Технолошка Струка, Земјоделско  ветеринарна ,Градежно геодетската или Лични услуги (техничар за очна оптика)

Апликацијата ја креираше , проф. Филип Ристески од СОУ „Орде Чопела“

 


Farma Dolneni
Vivafarm