CSS Template

МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ

529

МЕЃУНАРОДНИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ

 

1. ПРИЛЕП-БЕЛГРАД – 18.15 секој ден

2. ПРИЛЕП-СОФИЈА – 6.40 секој ден

3. ПРИЛЕП-ГЕРМАНИЈА – 6.30 среда и сабота

4. ПРИЛЕП-ВИЕНА – 19.30 (секој сабота),00.05 (секоја сабота спрема недела)

 

ПЕЛАГОНИЈА БУС ДООЕЛ
Ул.Булевар Гоце Делчев бр.79 Прилеп
Тел: 048-400-307
Моб: 075-448-023


semm
Penata
Vivafarm
Farma Dolneni