CSS Template

ЈОУДГ „Наша Иднина“ добива две нови градинки, а Кривогаштани – Центар за ран детски развој (АУДИО)

1.081

Прилепските детски градинки кои работат во рамките на ЈОУДГ „Наша Иднина“ во континуитет ги подобруваат условите за работа и престој на најмладите. Реновирана е градинката „Аличаир“, а инсталирана е нова опрема во кујната во градинката „Гоце Делчев“. Но, ова е само дел од активностите кои се преземаат, паралелно се реализираат повеќе интерактивни проекти намети за децата, од кои „Ботаничката градина“ го сврте вниманието на јавноста не само во Македонија.
Она што е најважно наскоро, ќе се реши акутниот проблем со недостигот од сместувачки капацитет, вели ВД директорот Орце Тодоровски, со приспособување на поранешната градинка во Тутунски Комбинат, а ќе се гради нова градинка во населбата Точила. Воедно, Општина Кривогаштани ќе се оддвои со својот Центар за ран детски развој како посебна единица од ЈОУДГ „Наша Иднина“ Прилеп.
проследете го разговорот со Орце Тодоровски, ВД директор и Бисера Димеска, воспитувачка од ЈОУДГ „Наша Иднина“ Прилеп.


Farma Dolneni
Vivafarm