CSS Template

Комуналец чисти дива депонија за изградба на детски парк, се тампонираат улици…

326

Парк по иницијатива на граѓанин!

Комуналците од денeска ја чистат дивата депонија на ул,, Александар Македонски,, на крајот од егејските згради. Иако овој простор се најдува на главната артерија за влез во градов, несовесни граѓани редовно одлагаат комунален отпад и градежен шут.  Гледката е повеќе од разочарувачка со оглед на тоа што на влезот во градов посетителите ги пречекуваат купишта расфрлан отпад.

Идејата за изградба на овој мал детски парк е од поранешен жител од населбата, кој доаѓајќи во Прилеп, редовно гледал исфрлен отпад на местото каде некогаш со своите другари играле детски игри, а во тоа време била ливада.

Па, ЈКП,, Комуналец,, и Локалната самоуправа одлучиле да се исчисти и уреди овој простор и да се поставе тревнат дел, патеки и клупи, додека граѓанинот кој е инцијатор за уредување на овој простор ќе ги донира и постави детските реквизити.

Само вака е голема веројатноста да е се спречи ова место да претставува ѓубриште.

Продолжува и асфалтирањето на мали улици

T

Три краци на потегот помеѓу улиците ‘Истарска’ и ‘Мечкин камен’ се тампонираа ,во должина од 300 метра, а потоа селди асфалтирање“.Паралено се тампонираат и десетина помали краци од улицата „Пчиња“, непосредно над ООУ „Гоце Делчев“, што исто така претставува подготовка за нивно скорешно асфалтирање.


Vivafarm
Farma Dolneni