CSS Template

Неисправна вода за пиење во повеќе јавни чешми во прилепско

391

Водата за пиење не е исправна за пиење од чешмите во прилепските села: c.Тројкрсти,c. Чепигово, c.Загорани, c.Веселчани, с.Канатларци, с. Алинци, с.Ерековци и с.Лагово. Центарот за јавно здравје – Прилеп предупредува водата од овие чешми не смее да се користи за пиење, без да се преврие најмалку 10 минути.

Овие  препораките се  по редовните анализи на квалитетот на водата за пиење од јавните чешми во населени места, кои го прави Центарот за јавно здравје – Прилеп


Vivafarm
Farma Dolneni